uporabniško ime:
geslo:
Hlevske živali
Koze


Domača koza je udomačena podvrsta divje koze jugozahodne Azije in Evrope. Koza spada v družino votlorogov. Skupaj z ovcami jih imenujemo drobnica, spadajo pa v poddružino Caprinae. Koze gojijo zaradi mleka in mesa. Samec koze je kozel, samica je koza, mladiček pa kozliček.

Pasme
Podobno kot pri kravah in ovcah koze glede na njihovo uporabo delimo na mesnate, mlečne in kombinirane pasme. V Sloveniji se gojijo naslednje pasme:
· drežniška koza, kombinirana pasma,
· slovenska srnasta koza (slika zgoraj), mlečna pasma,
· slovenska sanska koza (slika spodaj), mlečna pasma,
· burska koza, mesna pasma.
Drežniška in srnasta koza sta avtohtoni slovenski pasmi, sanska koza je slovenska tradicionalna pasma, burska koza pa spada med tujerodne pasme.

Drežniška koza

V preteklosti sta se glede na namen reje in lokacijo izvora oblikovala dva tipa drežniške koze, in sicer na območju Bovca mlečni tip in v okolici Drežnice mesni tip. Koza mlečnega tipa je namenjena prireji mleka – posamezna koza daokoli 370 kg mleka letno, in kozličkov, glavni proizvod pa je bovški sir. Odlikujeta jo odpornost in odlična prilagojenost na skromne pogoje reje. Je srednjega okvira, prevladujejo pa črne in črno rjave koze. Kozli so rogati, pri kozah pa se rogatost pojavlja pri 70 do 80 odstotkih živali. Drežniška koza spada med ogrožene slovenske pasme domačih živali.

Slovenska srnasta koza
Spada med evropske alpske pasme koz in je mlečna pasma – posamezna koza daveč kot 500 kg mleka letno. Je odporna, dobrega zdravja, pomembno pa je tudi, da v slabših pogojih reje ohranja dobro prirejo.Koze so sivorjave do rjavordeče, včasih tudi temnorjave barve, s črno progo po hrbtu, črnimi ušesi ter črnim vrhom repa. Pojavljajo se rogate in brezrožne živali. Slovenska srnasta pasma je najštevilčnejša pasma koz v Sloveniji. Primerna je za hlevsko in pašno rejo na strmih površinah.

Slovenska sanska koza
Spada med evropske alpske pasme koz in je izrazito mlečna pasma – posamezna koza daokoli 600 kg mleka letno. Ime je dobila po dolini Saanen v Švici, od koder tudi izvira. Koze so bele barve s kratko dlako in kožo, ki je nežna in fina. Je velikega okvirja, telo je dolgo in koščeno z globokim in širokim in globokim prsnim delom. Pojavljajo se rogate in brezrožne živali. Število koz slovenske sanske pasme je majhno. Pasma je primerna za hlevsko in pašno rejo.

Infogram.si  |  Kolofon  |  Spletni piškotki  |  Lo.Polis © 2024 |  Varstvo osebnih podatkov  |  Dodaj med priljubljene |  Logos.si
prenašam podatke...