uporabniško ime:
geslo:
Subvencionirana prehrana


Kako do cenejše malice?

Starši lahko na šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, zaprosite za subvencionirano malico – zanjo sredstva namenja država. V letu 2012/13 je na tem področju kar nekaj novosti: 

1. Starši lahko zaprosite le za stoodstotno subvencijo. Od 1.9. 2012 namreč velja, da imajo pravico do splošne subvencije samo tisti učenci in dijaki, ki jim pripada dodatna subvencija. To pomeni, da otroku, ki se prijavi na šolsko malico, ne pripada več splošna subvencija, kot je veljajo do sedaj, ampak so do subvencionirane malice in kosila upravičeni le najbolj ogroženi učenci in dijaki. Splošna subvencija za vse učence je torej z novim šolskim letom ukinjena. Do brezplačne malice bodo upravičeni dijaki tistih družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 42 % povprečne plače. Odstotki so razvideni iz odločbe o otroškem dodatku, ki je bila izdana po 1. januarju 2012. 
Cena osnovnošolske malice znaša 0,80 evra dnevno, cena srednješolske malice pa je 2,42 evra. 

2. Starši učencev in dijakov vlogo za dodatno subvencijo za malico in subvencijo za kosilo oddajo na pristojnem centru za socialno delo (CSD) in ne več na šoli. Kar pomeni, da po novem CSD odloča o višini subvencije za posameznega učenca oziroma dijaka. CSD ima tri mesece časa, da izda odločbo o subvenciji. Ko bo CSD odločil o višini subvencije in obdobju upravičenosti, bo šola podatke o tem dobila v aplikaciji MŠŠ – Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ).  

3. Sklep o dodatni subvenciji za malico in subvenciji za kosilo, ki ga je šola izdala pred 1. januarjem 2012, bo veljal do konca tekočega šolskega leta. Če starši za dodatno subvencijo za malico oziroma kosilo zaprosijo po 1. januarju 2012, bodo do izdaje odločbe plačevali polno ceno malice, zmanjšano samo za splošno subvencijo. Ko bo šola iz CEUVIZ prejela podatke o upravičenosti subvencije, bo zneskena položnicah temu ustrezno poračunala.

 
Kje še lahko zaprosite za subvencijo?
Poleg državnih obstajajo tudi občinske subvencije za malico. Kot primer lahko navedemo Mestno občino Ljubljano (MOL), ki je v predlanskem letu za 1537 upravičencev do subvencionirane prehrane namenila skoraj tristo tisoč evrov, v nasprotju z njo pa Mestna občina Kranj ne namenja sredstev za subvencionirano šolsko prehrano.
Nekatere občine vam bodo pomagale v obliki enkratne denarne pomoči – na občini oddate vlogo, s katero zaprosite za enkratno denarno pomoč in v primeru, da je vloga za dodelitev pomoči ugodno rešena, občina nakaže šoli denarna sredstva, ki se nato porabijo za subvencionirano malico. Najbolje bo, da se o tem, ali vaša občina namenja sredstva za subvencionirano šolsko prehrano oz. ali ponuja enkratno denarno pomoč, pozanimate kar na sami občini.

Rdeči križ ob svetovnem dnevu hrane organizira dobrodelno akcijo Drobtinica, na kateri menjajo pekovske in druge izdelke za prostovoljne prispevke. Z akcijo zbirajo sredstva za šolska kosila za otroke iz socialno ogroženih družin. Zbrani denar se nakaže določenim šolam, z njim pa otrokom plačajo osemmesečni dnevni obrok, ki stane 416 evrov.
Infogram.si  |  Kolofon  |  Spletni piškotki  |  Lo.Polis © 2024 |  Varstvo osebnih podatkov  |  Dodaj med priljubljene |  Logos.si
prenašam podatke...