uporabniško ime:
geslo:
Štipendije
Kadrovske štipendije
Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, saj si podjetja lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, predvsem pa ne smejo biti nižje od državnih štipendij. Kljub temu jih vsako leto veliko ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Več informacij o kadrovskih štipendijah lahko dijaki in študentje dobijo:
- Preko Izmenjevalnice na spletni strani javnega sklada, kjer delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko leto. Trenutno je največ kadrovskih štipendij razpisanih za gastronoma hotelirja, gastronomskega tehnika, strojnega tehnika in diplomiranega inženirja strojništva (UN).
- Na spletni strani Regionalnih razvojnih agencij, kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih.
- Objave delodajalcev, ki so objavljene v internih glasilih, spletnih straneh, javnih občilih … .

Kakšne so obveznosti kadrovskega štipendista?
Večina kadrovskih štipendij poleg uspešnega nadaljevanja oziroma zaključka izobraževanja vključuje tudi obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju. Ta obveznost je praviloma terminsko opredeljena - največkrat se mora kadrovski štipendist pri štipenditorju zaposliti za najmanj toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo. Delodajalec se lahko s štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje … .

Infogram.si  |  Kolofon  |  Spletni piškotki  |  Lo.Polis © 2024 |  Varstvo osebnih podatkov  |  Dodaj med priljubljene |  Logos.si
prenašam podatke...