uporabniško ime:
geslo:
Štipendije
Zoisove štipendije
Bistvo Zoisovih štipendij je odkrivanje nadarjenih otrok in spodbujanje razvoja njihove poklicne poti pri doseganju najvišje možne izobrazbe in s tem družbi zagotoviti najboljši kadrovski potencial. Poudarek je na spodbujanju in motivaciji najboljšega dela šolajoče mladine že na samem začetku poklicne poti – ob prehodu iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje, zato se temu delu namenja tudi največji delež finančnih sredstev.

Od leta 2008/2009 Zoisovo štipendiranje ureja Zakon o štipendiranju, ki je bil sprejet junija 2007, izvaja pa ga Javni sklad RS Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Sklad objavi poziv za Zoisove štipendije vsako leto v juniju, rok prijave za dijake je v začetku septembra, za študente pa mesec dni kasneje. Vlogo morajo vsako leto pravočasno oddati novi vlagatelji in obstoječi prejemniki štipendij.

Prejemniki Zoisovih štipendij morajo za nadaljnje prejemanje štipendij izpolnjevati splošne in posebne pogoje. Vloge novih vlagateljev pa se razvrščajo, saj se za štipendiranje izberejo le tisti, ki dosežejo (naj)višjo povprečno oceno, več točk za izjemne dosežke, različna priznanja …

Infogram.si  |  Kolofon  |  Spletni piškotki  |  Lo.Polis © 2024 |  Varstvo osebnih podatkov  |  Dodaj med priljubljene |  Logos.si
prenašam podatke...