uporabniško ime:
geslo:
Politika gesel
Velja pravilo, da si je geslo, ki ga je težko ugotoviti, tudi težko zapomniti. Zato je potrebno poiskati kompromis med kakovostjo gesla in možnostjo zapomnitve gesla. Težje zapomnljiva gesla naj bodo zabeležena na mestih, ki niso dostopna ostalim prisotnim v prostoru. Izogibajte se lističem na ekranu, pod tipkovnico ali v prvemu predalu na dosegu roke. Predvsem pa gesel ne zaupajte nikomur. Poleg tega se morajo gesla redno menjavati v določenih časovnih intervalih, vsaj enkrat na 6 mesecev.

Varna gesla
Varnost gesla je odvisna od dolžine in sestave. Priporočamo, da uporabljajte zadosti dolga, kompleksna in naključna gesla (da besed ne najdemo v slovarju), ki jih je težko uganiti. Gesla naj bodo dolga najmanj 8, priporočamo pa 15 znakov, sestavljena naj bodo iz kombinacije črk (male in velike), številk in drugih posebnih znakov s tipkovnice, kot so afna, podčrtaj, klicaj … (_+|@^#$\). Ugotavljanje takih gesel vzame veliko časa in truda.

Zgledi zanesljivih gesel so:

  • W4caLutxeZ2 – beseda, ki je ni mogoče najti v slovarju; sestavljena iz črk in številk.
  • 5oUpd?Vz2 – beseda, ki je ni mogoče najti v slovarju; sestavljena iz črk, številk in drugih znakov.
  • 24653XteLlpp – dolgo geslo, sestavljeno iz kombinacije črk in številk.
  • Vživalskemvrtuje5_@ – dolga fraza, ki si jo je mogoče zapomniti in je sestavljena iz črk, številk in drugih znakov
Slaba gesla
Gesla, ki so kratka – sestavljena le iz 4 ali 6 znakov, so slaba gesla, saj jih je mogoče hitro ugotoviti. Slaba gesla so velikokrat sestavljena iz kratkih, preprostih in pogostih besed, iz ene ali dveh skupin znakov (npr. ime123). V skupino slabih gesel sodijo tudi privzeta gesla, ki jih uporabniki ne spremenijo, saj jih je hitro mogoče uganiti ob pomoči tehničnih pomagal (besede iz slovarjev, imena, izrazi, izpeljani iz uporabniškega imena, imena domačih živali, datum rojstva ...)

Nekaj kategorij slabih gesel:

  • besede, ki jih je lahko uganiti (password, passcode, test ...),
  • uporabnikovo ime oz. uporabniško ime (Tine123, JanezNovak ...),
  • imena domačih živali (Reks, Piko …),
  • preprosta menjava črk (aDmiN, PoLoNa …),
  • zaporedja tipk (črk) na tipkovnici (asdf, 1234 …),
  • kraj rojstva ali datum rojstva uporabnika (5.5.1987, 29.10.1977 …).
Infogram.si  |  Kolofon  |  Spletni piškotki  |  Lo.Polis © 2021 |  Varstvo osebnih podatkov  |  Dodaj med priljubljene |  Logos.si
prenašam podatke...